петак, 08. мај 2015.

БОГ У ТЕЛУ


Беше време необично
Црно небо притиснуло
Већ виђеном, ничем слично
Камен о врат обиснуло

Расувши имање блудно
Седео си у пепелу
И бленуо узалудно
Кад се јави Бог у телу
На Голготу беше вођен
Натоварен тешким крстом
Он од Бога Оца рођен
Од батина већ посуст'о
Устао си из сна блудна
Пренула те руље вика
И са оба ока будна
Глед'о си Помазаника
Кад су Богу савладаном
На крст руке закивали
Уздис'о си с Божјом раном
Ко да су је теби дали
Кад се славље богохулно
Стишало и мир се слего
Скинуо си тело чулно
Поред Христа у гроб лего.

Нема коментара:

Постави коментар